Poniżej znajdziesz informację o naszych produktach

Kształtowe

Oferujemy szybkie i profesjonalne wykonanie odkuwek swobodnie kutych w postaci prętów okrągłych, pierścieni, plastrów, kostek, wałów w gatunkach: 45,40HM,40H, S355J2G3, 35HGS, 18H2N2, a także materiałów nietypowych, wymagających pozyskania wsadu w terminach i na warunkach uzgodnionych indywidualnie z Klientem.
Wykonujemy także obróbkę cieplną i mechaniczną odkuwek według wymagań naszych odbiorców.