Rysunkowe / wały kute

Oferujemy szybkie i profesjonalne wykonanie odkuwek swobodnie kutych w postaci wałów w gatunkach:
45, 40HM, 40H, S355J2G3, 35HGS, 18H2N2, a także materiałów nietypowych, wymagających pozyskania wsadu w terminach i na warunkach uzgodnionych indywidualnie z klientem.

Maksymalna waga odkuwek wykonywanych przez naszą firmę to 22 tony.

Wykonujemy także obróbkę cieplną i mechaniczną odkuwek według wymagań naszych odbiorców.